Hur du lever som en Medicine Woman

Längtar du efter att väcka din inre kraft, följa ditt hjärta och skapa ett liv med mer mening? Då är du redo för att leva som en Medicine Woman. Som en Medicine Woman tar du dig igenom de fyra elementen av Jord, Vatten, Eld och Luft och hur dessa representerar din livsväg och inre kraft.

Syd - Elementet Jord

Den här riktningen handlar om att komma i kontakt med din inre feminina kraft, att väcka denna livskraft och kreativitet. Lär känna ditt inre djup och se om något fortfarande håller dig i det förflutna.

Väst - Elementet Vatten

Den här riktningen handlar om att hitta din inre balans mellan polariteterna maskulint och feminint. Lär känna din kraft och hur du använder den, och se hur du får livet att flöda igen. 

Norr - Elementet Eld

I den här riktningen kliver du in i dimensioner av högre frekvenser. Vilken är din själsliga essens och hur vill den uttrycka sig? Här väcks glädje och passion tillbaka in i livet. Passion är en del av vår livskraft och har många uttryck. Dags att skapa ditt liv så som du vill! Hur du "kanaliserar" högre visdom. Du kommer även med hjälp av elementet eld få lära känna dina guider från den "Övre Världen" kosmos, och hur du kommunicerar med ditt högre jag och själens språk.

Öst - Elementet Vind

I den här riktningen möts polariteterna maskulint och feminint i hjärtat. Du kommer in i en enhet som öppnar upp portalen i hjärtat och hjärtats visdom. Du väcker din inre kärlekskraft som får dig att se på dig själv och omvärlden med nya ögon av ödmjukhet värme och villkorslös kärlek. Du kommer att lära dig att drömma in dina drömmar in i verklighet och skapar en ny värld som gynnar allt liv här på jorden. Du får kraftfulla verktyg och ritualer för livet. Dags att flyga ut ur nästet med stora vingar av ljus!

Annika Panotzki håller i Medicine Woman Shamansk Healing Training som är uppdelade på fyra tillfällen där ni kommer att jobba med fyra olika riktningar och element. Känner du dig redo för att leva som en Medicine Woman?